Dovolujeme si Vás pozvat na 12. ročník říjnové konference nazvané „#verejnezakazkyaktualne #konference2019 #AVZ“. Konference se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2019 v hotelu Zámek Valeč (Valeč 1, 675 53 Valeč). Podrobné informace o konferenci jsou uveřejněny na stránkách AVZ.

Prosím zapojte se do ankety Asociace pro veřejné zakázky (dále jen "AVZ") a věnujte několik minut tomu, abyste nám popsali své problémy s elektronickými nabídkami. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak 15 minut. Cílem ankety je zjistit a monitorovat problémy, s nimiž se dodavatelé a zadavatelé potýkají při podávání a posuzování elektronických nabídek. Výsledky poskytneme MMR a budou prezentovány na říjnové konferenci AVZ, více na www.asociacevz.cz.

Prosím nezapomeňte v závěru formuláře po jeho vyplnění zmáčknout tlačítko odeslat. Vyplnění ankety je zcela anonymní.

Za Vaši součinnost Vám děkujeme!

  1. Potýkáte se s Vámi uvedeným(i) problémem/y jako *
  2. Popište prosím stručně problém, s nímž se při podávání nebo posuzování elektronických nabídek potýkáte (pro lepší identifikaci problému uveďte, pokud lze, i ustanovení ZZVZ, kterého se týká). Popište jen jeden problém, chcete-li popsat více problémů, přidejte prosím další políčko.